15 janar 1952 – 30 maj 1999

Jan 15, 2021
Shkruan: Xhafer Shatri