Qeveria votoi nismën për Marrëveshjen me Zvicrën për sekuestrimin dhe konfiskimin e të ardhurave nga krimi

Sot, Qeveria votoi nismën e Ministrisë së Drejtësisë për lidhjen e Marrëveshjes për Ndihmë të Ndërsjellë Juridike në Çështjet Penale ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Konfederatës së Zvicrës.

Qëllimi i kësaj nisme është thellimi i bashkëpunimit në fushën e Ndihmës së Ndërsjellë Juridike në çështjet penale, duke përfshirë sekuestrimin dhe konfiskimin e të ardhurave nga krimi, komunikimi i drejtpërdrejt në mes të organeve tona gjyqësore, grupet e përbashkëta hetimore, Transferimin e Procedurës Penale, si dhe marrjen e dëshmive, duke përfshirë edhe marrjen e dëshmive përmes video-konferencës.

Lidhja e kësaj Marrëveshjeje, do të rezultojë në rritjen, përmirësimin dhe plotësimin e infrastrukturës ligjore dhe institucionale të sistemit të drejtësisë në Kosovë, përmes avancimit dhe intensifikimit të bashkëpunimit juridik ndërkombëtar në çështjet penale.

Burim: https://www.facebook.com/hapeporten/posts/3509280919142674

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

code